Договір добровільного медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території України

Дії Страхувальника (Застрахованої особи) при настанні страхового випадку

1. Якщо при перебуванні на території України у Застрахованої особи виникне необхідність в отриманні екстреної медичної допомоги, вона повинна негайно звернутися до Асистуючої компанії Страховика на території України «Прем`єр-Асістанс»за телефоном: 044-590-55-15 та повідомити наступну інформацію:

  • своє прізвище та ім’я;
  • назву Страхової компанії, номер Договору та термін його дії;
  • своє місцезнаходження та контактний телефон;
  • розмір страхової суми;
  • причину звернення (скарги, проблеми, що виникли зі здоров’ям).

Після звернення до Асистуючої компанії виконувати її рекомендації щодо своїх подальших дій.

2. У виключній ситуації, коли неможливо встановити зв’язок з Асистуючою компанією або Страховиком, Застрахована особа може самостійно звернутися за медичною допомогою до будь-якого державного або комунального медичного закладу, який може надати таку допомогу. У разі самостійного отримання медичної допомоги, Застрахована особа або її представник повинні повідомити про це Асистуючу компанію та/або Страховика негайно, щойно виникне така можливість, але не пізніше 24 годин з моменту звернення за екстреною медичною допомогою. У разі самостійної оплати Страхувальником медичних послуг (в т.ч. медикаментів) Страховик відшкодовує обґрунтовані та документально підтверджені витрати, що не перевищують 500 (п’ятсот) гривень.

 

Показати все на карті

Copyright @ 2000-2021 Міжнародна страхова компанія