За договорами КАСКО

При настанні страхового випадку Страхувальник (його представник) повинен:
 
Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків.
Терміново повідомити компетентні державні органи (в залежності від характеру страхового випадку Державна автоінспекція, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство надзвичайних ситуацій або інші компетентні органи).
Протягом 24 годин (не рахуючи святкових, вихідних і неробочих днів) після події, що сталася, повідомити про те, що сталося, МСК по телефону 758-58-40, запитати рекомендації про подальші дії у зв'язку з настанням страхового випадку.
 Протягом 72 годин (не рахуючи святкових, вихідних і неробочих днів) після події, що сталася письмово підтвердити МСК повідомлення про страхового випадку. Якщо Страхувальник не має можливості це зробити, він повинен в зазначений у цьому пункті строк відправити МСК телеграфним або рекомендованим листом таке підтвердження. У разі неможливості здійснення цих заходів Страхувальником, повідомити МСК про настання страхового випадку може Вигодонабувач.
Надати Страховику, якщо це можливо, інформацію про наявність чи відсутність у інших учасників ДТП договорів страхування і можливість подачі до них регресного позову. Страхувальнику забороняється визнавати або задовольняти без попереднього узгодження із страховиком будь-які заявлені проти нього претензії щодо відшкодування збитків, погоджуватися на цей рахунок або іншим чином ускладнювати захист від таких претензій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
Протягом 48 годин (не рахуючи святкових, вихідних і неробочих днів) з моменту письмового підтвердження факту настання події, що має ознаки страхового випадку, надати МСК або його представнику можливість оглянути до ремонту пошкоджений транспортний засіб або його залишки для складання акту огляду.
У разі викрадення ТЗ в будь-якому випадку негайно повідомити МСК, а одночасно з наданням письмового повідомлення про настання події, що має ознаки страхового випадку Страхувальник повинен надати всі, що є в наявності, комплекти ключів від транспортного засобу, пульти управління і / або ключі від його протиугінних пристроїв, оригінал свідоцтва про реєстрацію ТЗ, оригінал довіреності на ТЗ.
 

Показати все на карті

Copyright @ 2000-2021 Міжнародна страхова компанія