За договорами страхування майна

Дії страхувальника при настанні страхового випадку за договорами:
страхування майна,
експрес страхування,
страхування від вогневих ризиків.
 
У разі знищення, пошкодження застрахованого майна Страхувальник зобов'язаний:
Вжити заходів щодо порятунку і збереженню ушкодженого майна, усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку;
Протягом 48 годин сповістити Страховика зазначеним в Договорі страхування способом про загибель або пошкодження застрахованого майна. Якщо закінчення вищезгаданого терміну для подачі заяви про загибель або пошкодження майна припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем ​​для подачі заяви вважається перший за ним робочий день;
У разі пошкодження застрахованого майна зберегти в тому ж вигляді до прибуття представника Страховика все майно, що залишилося як пошкоджені, так і не пошкоджено;
Невідкладно повідомити про страховий випадок у відповідні компетентні державні органи;
Надати Страховику можливість провести огляд і обстеження пошкодженого застрахованого майна для визначення причин і розміру збитку. Представник Страховика має право почати огляд місця події, не чекаючи повідомлення Страхувальника про збитки;
Надати Страховику можливість брати участь в заходах щодо зменшення збитку і порятунку застрахованого майна. Участь страховика в заходах з порятунку і збереження застрахованого майна не може розглядатися, як визнання його зобов'язання виплатити страхове відшкодування;
Надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують настання страхового випадку, його причини та розмір збитку.
Після отримання повідомлення про настання страхового випадку Страховик зобов'язаний за свій рахунок провести експертизу щодо визначення розміру шкоди знищеного або пошкодженого майна.
Якщо Страхувальник не згоден з результатами експертизи, він має право оскаржити результати в судовому порядку або провести повторну експертизу. При цьому витрати на повторну експертизу несе Страхувальник.
 
 
Для отримання страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний надати Страховику письмову заяву на отримання страхової виплати.
Разом з вищевказаним заявою про виплату страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний подати Страховику наступні документи:
- Договір страхування або страховий поліс, який свідчить про факт укладення договору страхування;
- Акти, довідки та інші документи з компетентних органів (слідчих органів, органів внутрішніх справ, суду, прокуратури, пожежного нагляду і т.д.), які свідчать про факт настання страхового випадку та його причини, розміри збитку;
- Пошкодженого, знищеного майна із зазначенням його вартості та страхових сум;
- Необхідні документи, що підтверджують вартість майна (квитанції, виписки з інвентарних книг, рахунки, накладні на придбане майно);
- Документи, що свідчать про проведені і (або) необхідні витрати на ремонт (відновлення) майна, яке постраждало;
- Інші документи або відомості на запит Страховика, необхідні для з'ясування обставин страхового випадку.
- Страховий акт складається Страховиком протягом десяти днів після надання всіх документів, зазначених у цьому розділі.

Показати все на карті

Copyright @ 2000-2022 Міжнародна страхова компанія