За договорами добровільного страхування від нещасного випадку/на випадок хвороби

Дії страхувальника у разі настання страхового випадку за договором страхування від нещасного випадку або за договором страхування на випадок хвороби.
 
 
При настанні страхової події Страхувальник зобов'язаний:
 
 
Повідомити В МСК про настання страхової події протягом 2 робочих днів, якщо інше не передбачено Договором страхування.
Надати Страховику всю необхідну інформацію про страхову подію і документи, що підтверджують причини та обставини настання страхової події.
Перелік документів, необхідних для здійснення страхового відшкодування:
 
 
Заява на виплату
Документи, що підтверджують факт і причини настання страхового випадку (довідка медичної установи, листок тимчасової непрацездатності, довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності, нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть та ін.)
У разі смерті застрахованої особи Вигодонабувач або спадкоємець подає засвідчену копію свідоцтва про смерть застрахованого і документ, що підтверджує право на спадщину.
 

Показати все на карті

Copyright @ 2000-2022 Міжнародна страхова компанія