Цілодобова гаряча лінія

0-800-50-96-96(057) 758-58-40

О франшиза


 

1. Загальні положення

 

1.1. Рекламний захід (далі - Акція) є рекламною кампанією, спрямованою на залучення нових та заохочення існуючих клієнтів ТДВ «МСК».

1.2. Ініціатором та Організатором Акції є Товариство з додатковою відповідальністю «Міжнародна страхова компанія» (далі – МСК).

1.3. Місцезнаходження МСК: вул. Мироносицька 99, літ. А-3, м Харків, 61023, Україна, тел.: 7-156-100.

1.4.Акція проводиться в період з 17 липня 2017 року до скасування цього наказу (далі - період проведення Акції).

1.5. Акція проводиться на території України.

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції (далі - Учасники) є повнолітні дієздатні фізичні особи (в тому числі фізичні особи - підприємці), які виявили бажання укласти один або декілька договорів страхування з МСК на умовах, визначених в розділі 3 цих Правил протягом періоду, зазначеного в п. 1.4 цих Правил.

3. Переваги, що надаються учасникам Акції

3.1. Протягом періоду проведення Акції при укладенні договорів страхування з МСК учасники акції отримують такі знижки та переваги:

3.1.1. при одночасному укладенні полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ (далі поліс ОСЦПВ) та полісу добровільного  страхування цивільної відповідальності власників наземних ТЗ (крім відповідальності перевізника) (далі поліс ДВТ) зі страховою сумою не менше 100 000 грн., строком на один рік, Страхувальник набуває право укласти договір ОСЦПВ з розміром франшизи – 0%, та з корегуючим коефіцієнтом бонус-малус, що дорівнює величині не менше, ніж 0,85.

3.1.2. При одночасному укладенні полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ (далі - ОСЦПВ) та договору добровільного  страхування наземного транспорту (ДКО, ДКМ, ДКД, ДКС, ДКВ) строком на один рік, Страхувальник набуває право укласти договір ОСЦПВ з розміром франшизи – 0%, та з корегуючим коефіцієнтом бонус-малус, що дорівнює величині не менше, ніж 0,85, а також договір ДВТ на таких умовах:

- страховий платіж – 1 грн.;

- страхова сума – 100 000 грн.;

- строк дії – один рік.

3.1.3. при одночасному укладенні полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ (далі поліс ОСЦПВ) та договору АЦА, АЦБ, АЦВ, ДОЗ, ДСА, ДСБ, ДСГ, ДУА, ДУБ або ДУВ строком на один рік, Страхувальник набуває право укласти договір ОСЦПВ з розміром франшизи – 0%, та з корегуючим коефіцієнтом бонус-малус, що дорівнює величині не менше, ніж 0,85.

4. Прикінцеві положення

4.1. Умови договорів страхування (розміри страхових сум, страхових платежів, та ін.), порядок визначення яких не встановлений цими Правилами, визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх актів (наказів, настанов, правил та ін.) МСК.

4.2. Оголошення про проведення Акції не є пропозицією укласти договори на умовах, визначених цими Правилами, а натомість є запрошенням потенційним учасникам акції робити організатору пропозиції щодо укладення договорів на умовах, зазначених вище.

4.3. МСК має право в будь-який момент оголосити про припинення Акції або змінити умови її проведення.

Показати все на карті

Copyright @ 2000-2019 Міжнародна страхова компанія