Захист персональних даних

Захист персональних даних

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних

 

Цим Товариство з додатковою відповідальністю «Міжнародна страхова компанія» (далі по тексту –ТДВ «МСК»), керуючись статтями 8, 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, повідомляє Вас про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних.

ТДВ «МСК» забезпечує обробку та захист персональних даних фізичних осіб із дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно-правових актів України, Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та міжнародних договорів України.

Обробка персональних даних, які належать до таємниці страхування, здійснюється ТДВ «МСК» відповідно до вимог Закону України «Про страхування».

ТДВ «МСК» є володільцем наступних баз персональних даних:

 • База персональних даних в обліку договорів, полісів, страхових виплат, ПК InsCom – забезпечення реалізації відносин у сфері фінансових послуг та страхування;
 • База персональних даних особових справ найманих та звільнених працівників ТДВ «МСКЗа наявності підстав для обробки персональних даних Банк має право поширювати персональні дані, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб'єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:
 • для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Банку, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, оцінювачам, платіжним системам, установам, що здійснюють ідентифікацію, авторизацію та процесінг операцій, іншим банкам-контрагентам та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Банку, здійснюваних ним операцій, випущених ним платіжних та інших інструментів, або є необхідними для укладання та виконання Банком договорів (правочинів), надання відповідних послуг клієнту Банку, а також партнерам Банку;
 • при настанні підстав для передачі третім особам банківської таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов укладених договорів;
 • на користь Райффайзен Банк Інтернаціональ та будь-яких осіб, що за характером корпоративних зв‘язків належать до Групи Райффайзен в Україні та за кордоном;
 • розпорядникам «Бази персональних даних клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
 • особам, які надають Банку послуги з перевірки якості обслуговування, з організації аудіо-запису, фото/відео-зйомки, поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою;
 • до бюро кредитних історій, у зв‘язку зі стягненням простроченої заборгованості перед Банком, а також особам, що надають Банку послуги зі стягнення заборгованості;
 • особам, що надають Банку послуги зі зберігання документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних);
 • особам, які здійснюють представництво інтересів Банку або надають послуги/ забезпечують іншу діяльність Банку, що не суперечить законодавству України.
 • в інших випадках, передбачених законодавством України та умовами укладених Банком договорів, та коли поширення/передача персональних даних є необхідними з огляду на функції, повноваження та зобов‘язання Банку у відповідних правовідносинах.

Передача персональних даних третім особам здійснюється Банком у зазначених випадках без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення фізичної особи – суб‘єкта персональних даних.

ТДВ «МСК» здійснює обробку персональних даних до закінчення строків зберігання інформації, визначених законодавством України або внутрішніми документами ТДВ «МСК».

Порядок доступу до персональних даних визначається ТДВ «МСК» самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснюють:

 • Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Україна, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 2/8, тел.: (044) 253-75-89; 0800-50-17-20;

Із додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Державної служби України з питань захисту персональних даних за адресою: http://www.zpd.gov.ua або на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: http://www.minjust.gov.ua.

Нормативно-правов іакти у сферізахисту персональнихданих

Закон України "Про захистперсональнихданих" від 01.06.2010 р. №2297-VI

Конвенція про захистосіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних данихвід 28.01.1981 р.

Додатковий протокол до Конвенції стосовно органівнагляду та транскордонних потоків данихвід 08.11.2001 р.

Показати все на карті

Copyright @ 2000-2022 Міжнародна страхова компанія