Законодательная база

Законы Украины:

Закон України №86/96 від 7 березня 1996 р. (із змінами та доповненнями) «Про страхування».

Закон України №1961–IV від 1 липня 2004 р. (із змінами та доповненнями) «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування».

Постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины (КМУ):

Постанова КМУ №1024 від 6 липня 1998 р. «Про здійснення контролю за наявністю договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час перетину державного кордону України».

Постанова КМУ №959 від 14 серпня 1996 р. «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті».

Постанова КМУ від 06 січня 2005 року №5 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Постанова КМУ №402 від 29 березня 2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї».

Постанова КМУ №733 від 1 червня 2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів».

Постанова КМУ №1788 від 16 листопада 2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру».

Распоряжения Государственной комиссии регулирования рынков финансовых услуг:

Розпорядження ДКРРФПУ № 5771 від 16 травня 2006 р. «Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ».

Утвержден Порядок формирования общегосударственной базы данных об обязательном техконтроль транспорта

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Відповідну постанову Уряд прийняв на своєму засіданні 31 травня 2012 року.

Показать все на карте

Copyright @ 2000-2021 Международная Страховая Компания